Scotwork (Magyarország) Kft. és Társult Vállalkozások

Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen dokumentum a Scotwork (Magyarország) kft. vállalat adatvédelmi nyilatkozata. Elkötelezettek vagyunk az Ön adatvédelmének biztosítása mellett. Valamennyi, az Ön által megadott adat kizárólag jelen adatvédelmi nyilatkozatunk alapján kerül felhasználásra.

Jelen nyilatkozat az alábbi információkat tartalmazza:

 • Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa
 • Az adatok felhasználásának módja
 • Az adatok gyűjtésének forrása
 • Akikkel az Ön adatait megosztjuk
 • Az adatok felhasználásának módja
 • Az Ön, adatai ellenőrzéséhez való joga

Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

Különböző személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, illetve tárolhatunk Önre vonatkozóan, melyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

A személyes adatok típusai

Leírás

Kapcsolati

Az Ön neve, e-mail címe és telefonszáma.

Társadalmi demográfiai

Demográfiai adatok, úgy, mint az Ön neme, irányítószáma, preferenciái és érdeklődési köre.

Szerződéses

Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások részletei.

Kommunikációs

Az Ön által leveleiben, e-mailekben, valamint beszélgetések során rendelkezésünkre bocsátott adatok.

Viselkedésbeli

Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozó részletek.

 

Az Ön személyes adatainak felhasználási módja

Általánosságba véve az alábbi célból használjuk és gyűjtjük a személyes adatokat:

 • szolgáltatásaink biztosításához és jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez;
 • szükség szerint a személyazonossága igazolásához;
 • az Önnel történő kapcsolatba lépéshez postai úton, telefonon, illetve e-mailben;
 • az Ön igényeinek, és azok lehetséges teljesítésének megismeréséhez;
 • nyilvántartásunk fenntartásához;
 • pénzügyi tranzakciók feldolgozásához;

Ennél is pontosabban az alábbi táblázat ismerteti azt, hogyan használjuk fel személyes adatait és megnevezi azon okokat, melyekre a személyes adatok felhasználásakor hagyatkozunk.  Ahol az okok a jogos érdeket foglalják magukba, további magyarázattal szolgálunk.

 

 

 

Az Ön személyes adatait alábbi célokra használjuk fel

A felhasználás oka

A mi jogos érdekeink

·     A szolgáltatásaink biztosítása

·     A vevői kifizetések teljesítése és kezelése

·     A vevői számlákon esedékes díjak, költségek és kamatok kezelése

·     A kintlévőségeink begyűjtése és visszafizettetése

·     Szerződéses teljesítés

·     Jogos érdekek

·     Jogi kötelezettségek

·    Hatékonyság a jogi és szerződéses feladataink teljesítésének módjában

·    A ránk vonatkozó rendeleteknek való megfelelés

·     Az üzleti tevékenységünk hatékony és megfelelő módon történő vezetése, mely magában foglalja a pénzügyi helyzetünk, üzleti képességeink, tervezésünk, kommunikációnk, vállalatirányításunk és az ellenőrzések vezetését.

·     Jogos érdekek

·     Jogi kötelezettségek 

·    Hatékonyság a jogi és szerződéses feladataink teljesítésének módjában

·    A ránk vonatkozó rendeleteknek való megfelelés

·     A szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése, valamint az Ön folyamatos tájékoztatása azon új szolgáltatásainkról, melyeket hasznosnak vélhet

·     Hozzájárulás

·     Jogos érdek

Az üzlet pénzügyi életképességének biztosítása

·     A szerződésekbe, és megállapodásokba foglalt jogaink gyakorlása

·     Szerződéses teljesítés

A szerződésbeli feltételek teljesítése

 

Az Ön személyes adatainak begyűjtési forrása

Az alábbi forrásokból gyűjthetünk személyes adatokat Önre (illetve az Ön üzleti vállalkozására) vonatkozóan:

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokból:

 • amikor telefonon, vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk;
 • amikor a weboldalunkon jut hozzá különböző információhoz;
 • felmérések kitöltése során;
 • amikor élő rendezvényeken vesz részt, úgy, mint szemináriumok, valamint konferenciák;
 • amikor szolgáltatásainkat megvásárolja;

A vásárlása során általunk gyűjtött adatokból:

 • fizetési és tranzakciós adatok;
 • weboldal elemzési adatok, melyeket az oldal teljesítményének értékeléséhez és fejlesztéséhez használunk fel;
 • cikkek nyilvántartása, melyeket a weboldalon, illetve a digitális platformon nyitott meg, amit a célzott Scotwork hirdetésekhez használunk az oldalon, mely releváns az Ön érdeklődési körét tekintve;
 • a képzések során rögzített videó felvétel, melynek célja a szolgáltatás biztosítása és a minőségbiztosítás;

 

A velünk munkakapcsolatban álló harmadik felektől származó adatokból:

 • Közösségi hálózatok, pl. amikor rákattint a LinkedIn-en, vagy Google-ön elérhető hirdetésünkre;
 • Egyének és vállalatok, melyek ajánlással mutatják be Önt nekünk;

Akikkel az Ön adatait megosztjuk

Az alábbi harmadik felekkel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait:

 • helyszínek, ahol a képzési rendezvényinket tartjuk, hogy teljesíthessük Ön felé a szerződés szerinti kötelezettségeinket;
 • harmadik adatfeldolgozó felek, úgy, mint a külsős IT beszállítóink;
 • az általunk a szolgáltatásaink biztosítása céljából megbízott tanácsadók;
 • az általunk a marketing funkciók támogatása céljából megbízott telemarketing cégek;
 • leányvállalataink, valamint más Scotwork-kel társult vállalkozások;

 

Az Ön személyes adatainak felhasználási módja az automatizált döntéshozatalhoz

Szolgáltatásaink biztosítása során előfordul, hogy különböző rendszerek használatával hozunk automatizált döntéseket a rendelkezésre álló, vagy másoktól összegyűjtött Önre, és/vagy szervezetére vonatkozó személyes adatok alapján. Mindez segítségünkre van abban, hogy a döntéshozatalunk a lehető leghatékonyabb legyen.

Az alábbi automatizált döntéstípusokat hozzuk:

 • Hogy preferenciái szerint küldjünk információt Önnek a weboldal elemzési eredmények szerint;

Amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak megadásához

Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá a személyes adatainak megadásához, az megakadályozhat minket abban, hogy teljesítsük Ön felé a szerződésbeli kötelezettségünket és elképzelhető, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által megvásárolt szolgáltatásokat.

Az Ön személyes adatainak megőrzési ideje

Az Ön személyes adatait kizárólag addig fogjuk megőrizni, ameddig ez az adatgyűjtés eredeti célját tekintve szükséges, beleértve a jogi, számviteli és bejelentési követelmények teljesítésének célját. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait a kapcsolatunk befejezésétől számított legalább 7 évig megőrizzük.  A személyes adatait marketing célokra is megtarthatjuk mindaddig, amíg rendelkezünk a hozzájárulásával, vagy jogszerűen végzünk marketing tevékenységet.  Amennyiben konkrét személyes adatára vonatkozóan több információt szeretne kapni annak megőrzési idejével kapcsolatban, mint konkrét ügyre vonatkozó nyilvántartást, kérjük, az alábbi e-mail címen lépjen velünk kapcsolatba: info@scotwork.com

Az Ön személyes adatainak nemzetközi tárolási helye

Az Ön adatai egy Microsoft Azur biztonságos szerveren kerülnek tárolásra egy dublini adatközpontban, valamint egy biztonsági szerveren, Amszterdamban. A Microsoft biztonsági folyamatok a megfelelőség szempontjából szigorú ipari szabványoknak felelnek meg.

A weboldalunk használata:

Az Ön által a weboldalunkon keresztül rendelkezésünkre bocsátott adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • weboldalunk teljesítményének fejlesztése;
 • közvetlen (direkt) e-mailek küldése az Ön részére olyan szolgáltatásokról, melyekkel kapcsolatban érdeklődését fejezte ki;

Beleegyezését fogjuk kérni azon információkkal kapcsolatban, melyek a weboldalon keresztül kerülnek megküldésre Önnek és lehetőséget biztosítunk arra, hogy bármikor kilépjen a velünk történő további kapcsolattartásból;

Az Ön jogai

Az Ön adataihoz való hozzáférése – Jogában áll másolatot kérni az általunk tárolt személyes adatairól.  

Az Ön adatainak korrigálása – Biztosak akarunk lenni abban, hogy a személyes adatai teljesek, pontosak és aktualizálva vannak. Amennyiben Ön szerint azok nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, kérheti bármelyik személyes adatának korrigálását.

Az Ön adatainak törlése – Jogában áll kérni az Önről rendelkezésre álló személyes adatainak törlését, amennyiben:

 • úgy véli, hogy már nincs rá szükségünk arra a célra, melyre vonatkozóan eredetileg megszereztük azokat;
 • az Ön hozzájárulásával használjuk azt az információt és Ön ezt a hozzájárulást visszavonta - lásd a „A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonása” részt, lent;
 • Érvényesen kifogásolta a személyes adatainak általunk történő felhasználását - lásd „A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módja ellen emelt kifogás” részt, lent;
 • az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználása ellentmond a törvényeknek vagy saját jogi kötelezettségeinknek;

 

A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módja ellen emelt kifogás – Önnek bármikor jogában áll azt kérni tőlünk, hogy ne használjuk tovább adatait direkt marketing célokra. Ezen túlmenően, ha személyes adatait a közérdekű feladatok ellátására, illetve a mi, vagy egy harmadik fél jogos érdeke szerint használjuk, akkor erre vonatkozó kérése alapján azt a személyes adatot nem használjuk tovább, hacsak nem áll fenn elsőbbséget élvező ok a folytatásra.

A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módjának korlátozása – bizonyos esetekben kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk a személyes adatainak felhasználási módját. Ez jogában állhat arra vonatkozóan is, hogy hol ellenőrizzük az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, illetve az Ön által, a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával szemben emelt kifogás érvényességének értékelése esetén is. Ez a joga akkor is fennállhat, ha ez már nem alapja a személyes adatai felhasználásának, de nem szeretné, hogy töröljünk az adatait.  Amennyiben ez a jog érvényesen kerül gyakorlásra, a vonatkozó személyes adatot csak az Ön hozzájárulásával használhatjuk fel jogi követelésekhez, vagy ha erre más közérdekű okok szolgálnak alapul.

Hordozhatóságamennyiben úgy dolgozzunk fel személyes adatait, hogy azt hozzájárulása révén biztosítja számunkra, vagy amiért ez egy olyan szerződés teljesítése érdekében szükséges, melyben Ön az egyik szerződő fél, valamint amennyiben bármelyik esetben a személyes adat feldolgozása automatizált módon teljesül, akkor jogában áll kérni azon személyes adat továbbítását saját részére gépileg olvasható formátumban. Szintén jogában áll azon személyes adatának a továbbítását közvetlenül egy másik vezérlőhöz kérni, ha ez műszakilag megvalósítható.

Automatizált feldolgozás – amennyiben az Ön személyes adatait automatizáltan dolgozzuk fel ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzunk, mely Önt jelentős mértékben érinti, jogában áll a döntés felülvizsgálatát kérni olyan személy által, akinek nyilatkozatot tesz és vitathatja a döntést.  Az ehhez való joga abban az esetben áll fenn, ha az Ön beleegyezésével, illetve az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat részeként használjuk személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonása – Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulásával használjuk, eme hozzájárulást bármikor visszavonhatja és személyes adatait nem fogjuk a továbbiakban felhasználni azon cél(ok)ra, melyekre vonatkozóan a hozzájárulását adta.

Amennyiben e jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a „Kapcsolatfelvétel és további tanácsok” részben foglalt módok bármelyikén

Változások az adatvédelmi nyilatkozatunkban

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot folyamatosan felülvizsgáljuk, és valamennyi frissítés elérhető teszünk ezen a weboldalon.  Az adatvédelmi nyilatkozat papíralapú, nyomtatott példányát az Adatbázis Vezetőnknél igényelheti az alábbi telefonszámon: +36 1 222-5177.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat legutoljára 2018. május 1. napján került frissítésre.

Kapcsolatfelvétel és további tanácsok:

Scotwork (Magyarország) Kft. 1118 Budapest Dayka Gábor u. 3.  hungary@scotwork.com

Panasz

Törekszünk arra, hogy valamennyi, a személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban beérkező panaszt közvetlenül oldjunk meg, de Önnek joga van panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájába benyújtani az alábbi elérhetőségekre:

 

Postacím:                         1374 Budapest, Pf. 603

Cím:                                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

 

Telefon:                                           +36 30 683 5969, +36 30 549 6838

E-mail:                               ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                                  http://naih.hu

 

 

 

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSHOZ

FELNŐTTKÉPZÉSI NYILVÁNTARTÁSI SZÁM: B/2020/002658

 

 1. Személyes adatok kezeléséről általában:

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató Scotwork (Magyarország) Kft. felnőttképzési tevékenysége során kezelt személyes tanulói adatokra vonatkozik. Jelen dokumentum alapját az alábbi jogszabályok képezik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 201 április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet azaz GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezetei.

A hivatkozott jogszabályok legfontosabb rendelkezései pld.:

„A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.  Jelen adatkezelési tájékoztatót úgy alakítottuk ki, hogy folyamatinak ennek az elvnek minden tekintetben megfeleljenek.”

 

„Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított ………… alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.”

 

A Scotwork (Magyarország) Kft. ezúton kéri adatszolgáltatóit jelen tájékoztató figyelmes elolvasására és tudomásul vételére. Mivel a dokumentum a Scotwork (Magyarország) Kft. szellemi tulajdonát képezi, és működésének speciális részleteit figyelembe véve hoztuk létre, arra kérünk mindenkit, hogy ne adja tovább semmilyen formában harmadik személy számára.

 

Intézményünk elkötelezett tanulóink, tanáraink és munkavállalóink személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk az adatokat, hogyan tudják kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk, és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

 

 1. Amit vállalunk:

 

 • Szigorú adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más, velünk együttműködő szervezettől elvárjuk, hogy hasonlóan szigorú adatkezelési folyamatokat működtessen.
 • Minden tanulónknak és partnerünknek csak olyan marketing e-maileket küldünk, amelyhez személyesen hozzájárultak (pl. tájékoztatást szakmai szervezetek által szervezett továbbképzésekről). Minden címzett megkapja a lehetőséget arra, hogy döntsön erről, és döntését később megváltoztathassa, esetleg visszavonja vagy korlátozza.
 • Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor elmagyarázzuk, miért kérjük az adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg azokat.
 • Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 • Csak annyi személyes adatot kérünk, amennyi szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani, illetve amennyi szerződéseinkhez a törvényi előírások betartásához szükséges.
 • A személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre eredetileg gyűjtöttük őket.
 • Érzékeny vagy különleges kategóriájú adatot nem kezelünk.
 • Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír a hungary@scotwork.com e-mail cí A kérést haladéktalanul teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

 

 1. INTÉZMÉNYÜNK (adatkezelő) ADATAI:

 

Név:                                                                            Scotwork (Magyarország) Kft.

Székhely:                                                                   1118 Budapest, Csukló utca 2.

Képviselő:                                                                 Papp Zoltán – ügyvezető igazgató

Cégjegyzékszám:                                                    01-09-469660

Adószám:                                                                  12150968-2-43

Felnőttképzési nyilvántartási szám:                B/2020/002658

E-mail:                                                                        hungary@scotwork.com

Telefonszám:                                                           +36 1 222 5177

Honlap:                                                                      www.scotwork.hu

 

 

 


 1. A KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÉS RÉSZTVEVŐK ADATKEZELÉSE:

 

Amennyiben Ön Scotwork(Magyarország) Kft. szervezésében bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt, úgy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében az intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

 

1.

Viselt neve:

2.

Születési neve:

3.

Anyja születési neve:

4.

Születési hely és idő:

5.

Elektronikus levelezési címe:

6.

Adóazonosító jele:

7.

Neme:

8.

Állampolgársága:

9.

Ha a Képzett nem magyar állampolgár, akkor a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma:

10.

Lakcíme:

11.

Levelezési címe:

12.

Telefonszáma:

13.

TB azonosító jele:

14.

Oktatási azonosítója:

15.

Tankötelezettségét még nem teljesített képzésben résztvevő esetén szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma:

16.

Egyéb végzettség, szakképesítés, szakképzettség (amennyiben a képzés szempontjából releváns):

17.

Idegennyelv-ismeret (nyelv és KER szint, amennyiben a képzés szempontjából releváns):

18.

Iskolai végzettség:

19.

A képzésben részt vevő felnőtt munkaerő-piaci státusza:

 

A felnőttképzési szerződésben képzésre jelentkező illetve résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti adatok a felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete alapján adatok az alábbiak szerint kezelendőek:

1 – 6. sorszám: Kötelezően megadandóak, továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során felnőttképzési igazgatási szerv számára. Ezen adattovábbítást képzésben résztvevő megtilthatja. Amennyiben erről rendelkezni kíván, azt írásban kell megtennie (fktv. 15§ ab pontja)!

1 – 17. sorszám: Kötelezően megadandó adatok, ha képzésben résztvevő nem kívánja megadni BÁRMELYIK adatot, akkor nem vehet részt a képzésen. Ezen adatok megadását az fktv. 21§ írja elő.

18  - 19. sorszám: Statisztikai adatszolgáltatás során anonim módon feldolgozásra kerül (fktv. 21§. (4) bekezdés

Scotwork (Magyarország) Kft. vállalja, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelt – Résztvevővel kapcsolatos – személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához – a Résztvevő oldaláról – szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. Képzésben részt vevő a felnőttképzési szerződés aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő adatai kezeléséhez. Tudomással bír arról, hogy az adatok kezelése képző intézmény jogszabályban előírt kötelezettsége, ez a jogszabály az adatkezelés alapja. Az adatkezelés ideje 8 év.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs(ak), valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs(ak) és az oktató(k) férhet hozzá. A képző intézmény az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

 

  5. Mire használjuk a személyes adatokat?

 

 • Tanfolyamok szervezéséhez (tanári naptár, óradíjak, terembeosztás, helyettesítés kérés)
 • Minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, továbbképzés)
 • Szolgáltatásunk minőségének méréséhez (óralátogatás, visszajelzések)
 • Adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törtvényi szabályozások betartása érdekében (pl. elégedettségmérési eredmények közzététele).

 

 1. Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

 

 • A személyes adatokat megosztjuk a nyelviskola munkavállalóival az oktatás szervezése érdekében.
 • A tanfolyamokkal kapcsolatos adatokat megosztjuk azokkal a tanárokkal / munkavállalókkal is, akikkel közösen tanít a tanár / munkavállaló tanfolyamokon,  hogy tudjanak a képzésről egymással kommunikálni.
 • Pénzügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel.
 • Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

 Minden magánszeméllyel és szervezettel, amely hozzáfér a személyes adatokhoz, miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szerződést kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében.

 
 1. Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

 

Az internet nem biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. A személyes adat hozzánk történő érkezését követően fizikai és elektronikus értelemben is biztonságban van, és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

 

 1. Mit teszünk a biztonság érdekében:

 

 • Mindenkit, aki tevékenysége során az általunk kezelt személyes adatokhoz hozzáfér és / vagy azokat kezeli, szerződésben kötelezünk (pl. munkaszerződés, vállalati szolgáltatási szerződés) adatvédelmi szabályzatunk betartására.
 • Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisítjük. Amit lehet, elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illetékesek.
 • Az irodai számítógépek külön zárható szobában vannak, minden számítógép jelszóval védett. Csak az ügyfélszolgálati számítógépen tárolunk adatot, a többi számítógépen nem, hanem a hálózaton. A hálózaton tárolt adatokról rendszeresen biztonsági másolat készül. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van.
 • A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályoknak. Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

 

 Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.


A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

 

 10. Adatvédelmi tájékoztató módosítása

 

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a módosított Adatkezelési tájékoztatót honlapunkon haladéktalanul nyilvánosságra hozzuk.

 

Legutolsó blogunk:

A melegvíz kálváriája

A konyhában elromlott a csap és meleg víz nélkül maradtunk. A véletlen úgy hozta, hogy egy aznap érkezett szórólapon hirdető vízvezeték szerelőt kerestünk meg a problémával. A megbeszélt időpontban ki is jött, kedves ember volt és úgy tűnt érti a dolgát. Felmérte a helyzetet, átvizsgálta az elöregedett vezetéket és csapot, nyomáspróbát végzett és megállapította mire van szükségünk – egy új csaptelepre, ami a csővezeték alacsony nyomása ellenére is működőképes...

FAR Nyt.sz.: B/2020/002658

Scotwork (Magyarország) Kft.
Dayka Gábor utca 3
BUDAPEST
1118
Magyarország
+36 1 222-5177
hungary@scotwork.com
Kövessen minket!
award 1.jpg
award 2.jpg
Scotwork CPD 2020