Scotwork (Magyarország) Kft. és Társult Vállalkozások

Adatvédelmi Nyilatkozat

Jelen dokumentum a Scotwork (Magyarország) kft. vállalat adatvédelmi nyilatkozata. Elkötelezettek vagyunk az Ön adatvédelmének biztosítása mellett. Valamennyi, az Ön által megadott adat kizárólag jelen adatvédelmi nyilatkozatunk alapján kerül felhasználásra.

Jelen nyilatkozat az alábbi információkat tartalmazza:

 • Az általunk gyűjtött személyes adatok típusa
 • Az adatok felhasználásának módja
 • Az adatok gyűjtésének forrása
 • Akikkel az Ön adatait megosztjuk
 • Az adatok felhasználásának módja
 • Az Ön, adatai ellenőrzéséhez való joga

Az általunk gyűjtött személyes adatok típusai

Különböző személyes adatokat gyűjthetünk, használhatunk, illetve tárolhatunk Önre vonatkozóan, melyeket az alábbiak szerint csoportosítottunk:

A személyes adatok típusai

Leírás

Kapcsolati

Az Ön neve, e-mail címe és telefonszáma.

Társadalmi demográfiai

Demográfiai adatok, úgy, mint az Ön neme, irányítószáma, preferenciái és érdeklődési köre.

Szerződéses

Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások részletei.

Kommunikációs

Az Ön által leveleiben, e-mailekben, valamint beszélgetések során rendelkezésünkre bocsátott adatok.

Viselkedésbeli

Az általunk biztosított termékek és szolgáltatások Ön általi felhasználására vonatkozó részletek.

 

Az Ön személyes adatainak felhasználási módja

Általánosságba véve az alábbi célból használjuk és gyűjtjük a személyes adatokat:

 • szolgáltatásaink biztosításához és jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez;
 • szükség szerint a személyazonossága igazolásához;
 • az Önnel történő kapcsolatba lépéshez postai úton, telefonon, illetve e-mailben;
 • az Ön igényeinek, és azok lehetséges teljesítésének megismeréséhez;
 • nyilvántartásunk fenntartásához;
 • pénzügyi tranzakciók feldolgozásához;

Ennél is pontosabban az alábbi táblázat ismerteti azt, hogyan használjuk fel személyes adatait és megnevezi azon okokat, melyekre a személyes adatok felhasználásakor hagyatkozunk.  Ahol az okok a jogos érdeket foglalják magukba, további magyarázattal szolgálunk.

Az Ön személyes adatait alábbi célokra használjuk fel

A felhasználás oka

A mi jogos érdekeink

·     A szolgáltatásaink biztosítása

·     A vevői kifizetések teljesítése és kezelése

·     A vevői számlákon esedékes díjak, költségek és kamatok kezelése

·     A kintlévőségeink begyűjtése és visszafizettetése

·     Szerződéses teljesítés

·     Jogos érdekek

·     Jogi kötelezettségek

·    Hatékonyság a jogi és szerződéses feladataink teljesítésének módjában

·    A ránk vonatkozó rendeleteknek való megfelelés

·     Az üzleti tevékenységünk hatékony és megfelelő módon történő vezetése, mely magában foglalja a pénzügyi helyzetünk, üzleti képességeink, tervezésünk, kommunikációnk, vállalatirányításunk és az ellenőrzések vezetését.

·     Jogos érdekek

·     Jogi kötelezettségek 

·    Hatékonyság a jogi és szerződéses feladataink teljesítésének módjában

·    A ránk vonatkozó rendeleteknek való megfelelés

·     A szolgáltatásaink és termékeink fejlesztése, valamint az Ön folyamatos tájékoztatása azon új szolgáltatásainkról, melyeket hasznosnak vélhet

·     Hozzájárulás

·     Jogos érdek

Az üzlet pénzügyi életképességének biztosítása

·     A szerződésekbe, és megállapodásokba foglalt jogaink gyakorlása

·     Szerződéses teljesítés

A szerződésbeli feltételek teljesítése

 Az Ön személyes adatainak begyűjtési forrása

Az alábbi forrásokból gyűjthetünk személyes adatokat Önre (illetve az Ön üzleti vállalkozására) vonatkozóan:

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokból:

 • amikor telefonon, vagy e-mailben kapcsolatba lép velünk;
 • amikor a weboldalunkon jut hozzá különböző információhoz;
 • felmérések kitöltése során;
 • amikor élő rendezvényeken vesz részt, úgy, mint szemináriumok, valamint konferenciák;
 • amikor szolgáltatásainkat megvásárolja;

A vásárlása során általunk gyűjtött adatokból:

 • fizetési és tranzakciós adatok;
 • weboldal elemzési adatok, melyeket az oldal teljesítményének értékeléséhez és fejlesztéséhez használunk fel;
 • cikkek nyilvántartása, melyeket a weboldalon, illetve a digitális platformon nyitott meg, amit a célzott Scotwork hirdetésekhez használunk az oldalon, mely releváns az Ön érdeklődési körét tekintve;
 • a képzések során rögzített videó felvétel, melynek célja a szolgáltatás biztosítása és a minőségbiztosítás;

 

A velünk munkakapcsolatban álló harmadik felektől származó adatokból:

 • Közösségi hálózatok, pl. amikor rákattint a LinkedIn-en, vagy Google-ön elérhető hirdetésünkre;
 • Egyének és vállalatok, melyek ajánlással mutatják be Önt nekünk;

Akikkel az Ön adatait megosztjuk

Az alábbi harmadik felekkel oszthatjuk meg az Ön személyes adatait:

 • helyszínek, ahol a képzési rendezvényinket tartjuk, hogy teljesíthessük Ön felé a szerződés szerinti kötelezettségeinket;
 • harmadik adatfeldolgozó felek, úgy, mint a külsős IT beszállítóink;
 • az általunk a szolgáltatásaink biztosítása céljából megbízott tanácsadók;
 • az általunk a marketing funkciók támogatása céljából megbízott telemarketing cégek;
 • leányvállalataink, valamint más Scotwork-kel társult vállalkozások;

 

Az Ön személyes adatainak felhasználási módja az automatizált döntéshozatalhoz

Szolgáltatásaink biztosítása során előfordul, hogy különböző rendszerek használatával hozunk automatizált döntéseket a rendelkezésre álló, vagy másoktól összegyűjtött Önre, és/vagy szervezetére vonatkozó személyes adatok alapján. Mindez segítségünkre van abban, hogy a döntéshozatalunk a lehető leghatékonyabb legyen.

Az alábbi automatizált döntéstípusokat hozzuk:

 • Hogy preferenciái szerint küldjünk információt Önnek a weboldal elemzési eredmények szerint;

Amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak megadásához

Amennyiben úgy dönt, hogy nem járul hozzá a személyes adatainak megadásához, az megakadályozhat minket abban, hogy teljesítsük Ön felé a szerződésbeli kötelezettségünket és elképzelhető, hogy nem tudjuk biztosítani az Ön által megvásárolt szolgáltatásokat.

Az Ön személyes adatainak megőrzési ideje

Az Ön személyes adatait kizárólag addig fogjuk megőrizni, ameddig ez az adatgyűjtés eredeti célját tekintve szükséges, beleértve a jogi, számviteli és bejelentési követelmények teljesítésének célját. Ez azt jelenti, hogy személyes adatait a kapcsolatunk befejezésétől számított legalább 7 évig megőrizzük.  A személyes adatait marketing célokra is megtarthatjuk mindaddig, amíg rendelkezünk a hozzájárulásával, vagy jogszerűen végzünk marketing tevékenységet.  Amennyiben konkrét személyes adatára vonatkozóan több információt szeretne kapni annak megőrzési idejével kapcsolatban, mint konkrét ügyre vonatkozó nyilvántartást, kérjük, az alábbi e-mail címen lépjen velünk kapcsolatba: info@scotwork.com

Az Ön személyes adatainak nemzetközi tárolási helye

Az Ön adatai egy Microsoft Azur biztonságos szerveren kerülnek tárolásra egy dublini adatközpontban, valamint egy biztonsági szerveren, Amszterdamban. A Microsoft biztonsági folyamatok a megfelelőség szempontjából szigorú ipari szabványoknak felelnek meg.

A weboldalunk használata:

Az Ön által a weboldalunkon keresztül rendelkezésünkre bocsátott adatokat az alábbi célokra használjuk fel:

 • termékeink és szolgáltatásaink fejlesztése;
 • weboldalunk teljesítményének fejlesztése;
 • közvetlen (direkt) e-mailek küldése az Ön részére olyan szolgáltatásokról, melyekkel kapcsolatban érdeklődését fejezte ki;

Beleegyezését fogjuk kérni azon információkkal kapcsolatban, melyek a weboldalon keresztül kerülnek megküldésre Önnek és lehetőséget biztosítunk arra, hogy bármikor kilépjen a velünk történő további kapcsolattartásból;

Az Ön jogai

Az Ön adataihoz való hozzáférése – Jogában áll másolatot kérni az általunk tárolt személyes adatairól.  

Az Ön adatainak korrigálása – Biztosak akarunk lenni abban, hogy a személyes adatai teljesek, pontosak és aktualizálva vannak. Amennyiben Ön szerint azok nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, kérheti bármelyik személyes adatának korrigálását.

Az Ön adatainak törlése – Jogában áll kérni az Önről rendelkezésre álló személyes adatainak törlését, amennyiben:

 • úgy véli, hogy már nincs rá szükségünk arra a célra, melyre vonatkozóan eredetileg megszereztük azokat;
 • az Ön hozzájárulásával használjuk azt az információt és Ön ezt a hozzájárulást visszavonta - lásd a „A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonása” részt, lent;
 • Érvényesen kifogásolta a személyes adatainak általunk történő felhasználását - lásd „A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módja ellen emelt kifogás” részt, lent;
 • az Ön személyes adatainak általunk történő felhasználása ellentmond a törvényeknek vagy saját jogi kötelezettségeinknek;

 

A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módja ellen emelt kifogás – Önnek bármikor jogában áll azt kérni tőlünk, hogy ne használjuk tovább adatait direkt marketing célokra. Ezen túlmenően, ha személyes adatait a közérdekű feladatok ellátására, illetve a mi, vagy egy harmadik fél jogos érdeke szerint használjuk, akkor erre vonatkozó kérése alapján azt a személyes adatot nem használjuk tovább, hacsak nem áll fenn elsőbbséget élvező ok a folytatásra.

A személyes adatainak általunk történő lehetséges felhasználási módjának korlátozása – bizonyos esetekben kérheti tőlünk, hogy korlátozzuk a személyes adatainak felhasználási módját. Ez jogában állhat arra vonatkozóan is, hogy hol ellenőrizzük az általunk tárolt személyes adatainak pontosságát, illetve az Ön által, a személyes adatainak általunk történő felhasználási módjával szemben emelt kifogás érvényességének értékelése esetén is. Ez a joga akkor is fennállhat, ha ez már nem alapja a személyes adatai felhasználásának, de nem szeretné, hogy töröljünk az adatait.  Amennyiben ez a jog érvényesen kerül gyakorlásra, a vonatkozó személyes adatot csak az Ön hozzájárulásával használhatjuk fel jogi követelésekhez, vagy ha erre más közérdekű okok szolgálnak alapul.

Hordozhatóságamennyiben úgy dolgozzunk fel személyes adatait, hogy azt hozzájárulása révén biztosítja számunkra, vagy amiért ez egy olyan szerződés teljesítése érdekében szükséges, melyben Ön az egyik szerződő fél, valamint amennyiben bármelyik esetben a személyes adat feldolgozása automatizált módon teljesül, akkor jogában áll kérni azon személyes adat továbbítását saját részére gépileg olvasható formátumban. Szintén jogában áll azon személyes adatának a továbbítását közvetlenül egy másik vezérlőhöz kérni, ha ez műszakilag megvalósítható.

Automatizált feldolgozás – amennyiben az Ön személyes adatait automatizáltan dolgozzuk fel ahhoz, hogy olyan döntéseket hozzunk, mely Önt jelentős mértékben érinti, jogában áll a döntés felülvizsgálatát kérni olyan személy által, akinek nyilatkozatot tesz és vitathatja a döntést.  Az ehhez való joga abban az esetben áll fenn, ha az Ön beleegyezésével, illetve az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat részeként használjuk személyes adatait.

A személyes adatok felhasználásához való hozzájárulás visszavonása – Amennyiben személyes adatait az Ön hozzájárulásával használjuk, eme hozzájárulást bármikor visszavonhatja és személyes adatait nem fogjuk a továbbiakban felhasználni azon cél(ok)ra, melyekre vonatkozóan a hozzájárulását adta.

Amennyiben e jogok bármelyikét gyakorolni kívánja, kérjük lépjen velünk kapcsolatba a „Kapcsolatfelvétel és további tanácsok” részben foglalt módok bármelyikén

Változások az adatvédelmi nyilatkozatunkban

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot folyamatosan felülvizsgáljuk, és valamennyi frissítés elérhető teszünk ezen a weboldalon.  Az adatvédelmi nyilatkozat papíralapú, nyomtatott példányát az Adatbázis Vezetőnknél igényelheti az alábbi telefonszámon: +36 1 222-5177.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat legutoljára 2018. május 1. napján került frissítésre.

Kapcsolatfelvétel és további tanácsok:

Scotwork (Magyarország) Kft. 1118 Budapest Dayka Gábor u. 3.  hungary@scotwork.com

Panasz

Törekszünk arra, hogy valamennyi, a személyes adatok kezelésének módjával kapcsolatban beérkező panaszt közvetlenül oldjunk meg, de Önnek joga van panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság irodájába benyújtani az alábbi elérhetőségekre:

 

Postacím:                         1374 Budapest, Pf. 603

Cím:                                   1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

 

Telefon:                                           +36 30 683 5969, +36 30 549 6838

E-mail:                               ugyfelszolgalat@naih.hu

URL:                                  http://naih.hu